Mezőszilas Község Önkormányzata    

Pályázati Felhívás - Önkormányzat tulajdonában levő ingatlan értékesítésére


Mezőszilas Község Önkormányzat (7017 Mezőszilas Fő utca 111.) egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlan értékesítésére:
Mezőszilas, Petőfi utca 38. szám alatti, 120/1 hrsz-ú
kivett gyógyszertár megnevezésű ingatlan eladó.
A terület övezeti besorolása: Vt/2
A telekterület: 8328 m2.
Az ingatlant helyi egyedi védelem terheli, a 3/2016.(II.19.) önkormányzat képviselő-testülete rendelete alapján.
Az ingatlan összközműves.
A telken 226 m2 területű, használaton kívüli, egykori gyógyszertár található.
Az ingatlant 40 m2 területen vízvezetési szolgalmi jog terheli.
Az ingatlan irányára: 25.000.000,-Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték: 500.000,-Ft.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irányadók.
A szerződés egyes rendelkezéseire vonatkozó részletek:
Pályázati feltételek:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Takarékbank Zrt.-nél vezetett 59300292-11032584 számú letéti számlájára.
Az ajánlattevőnek az ajánlatot zárt borítékban, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2023. április 20. (csütörtök) 12 óráig van lehetősége benyújtani a Mezőszilas Község Önkormányzatnál (7017 Mezőszilas Fő utca 111.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
A pályázatok bontására 2023. április 21-én 10.00 órakor a Mezőszilas Község Önkormányzat hivatalos helyiségében kerül sor.
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.
A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Mezőszilas Község Önkormányzat polgármesterétől a +36 25 247-001 telefonszámon lehet kérni.


Az oldalon található tartalom Mezőszilas Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign