Mezőszilas Község Önkormányzata    

Mezőszilas Község ivóvízminőség-javítása

A kedvezményezettek neve:Építési és Közlekedési Minisztérium és Mezőszilas Község Önkormányzata
A támogatás összege:127 012 316 Ft.
A támogatás mértéke (%-ban):86,956521%
A projekt címe:Mezőszilas község ivóvízminőség-javítása
A projekt azonosítószáma:KEHOP-2.1.3-15-2017-00078
A projekt befejezési dátuma:2023.12.31

A projekt keretében megtörtént a kutak gépészeti-építészeti-erősáramú-irányítástechnikai felújítása, a telepi vezetékek cseréje-építése, megközelítő utak létesítése, tereprendezés, telepi erősáramú hálózat felújítása, irányítástechnika kiépítése, hálózati szivattyú terem építészeti és gépészeti erősáramú felújítása, továbbá megvalósult a vízműtelepi víztároló medence felújítása és a hiányzó zárkamra kiépítése, a hiányzó vízkezelő technológia kiépítése és az új kezelőépület építése a tervezett vízkezelő technológia elhelyezéséhez. A 100 m3-es acélvíztorony felújításra került (víztér belső felületének festése, erősáramú-irányítástechnika felújítás). A projekt megvalósulását követően 2027 fő részesül megfelelő minőségű ivóvízellátásban.


A beruházással szembeni szakmai elvárás volt, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.


A projekt megvalósításának helye Magyarország, Mezőszilas.


A projekt megvalósításával hozzájárult Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához. Az elszámolandó rekonstrukció mértéke nem haladta meg az elszámolható költségek 20 %-át.


Az oldalon található tartalom Mezőszilas Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign